1 2   3
g/mol g/l l/mol fără 3.Densitatea relativă a gazelor faţă de H2 - dH2
Se dă: Se dă: Se cere: Se cunoaşte: Se cere:
Ex. Formula Mgaz ρgaz Vmolar dH2 ρgaz = Mgaz / Vmolar formula 1
Ex.1 O2 32 1.43 22.4 16
Ex.2 CH4 16 0.71 22.4 8 ρH2 = MH2 / Vmolar formula 2
Ex.3 N2 28 1.25 22.4 14
Ex.4 NH3 17 0.76 22.4 8.5 dH2 = ρgaz / ρH2 formula 3
Ex.5 CO2 44 1.96 22.4 22
Ex.6 CO 28 1.25 22.4 14 dH2 = Mgaz / MH2 formula 3
Ex.7 C2H2 26 1.16 22.4 13
Ex.8 C2H6 30 1.34 22.4 15 Calcule:
Ex.9 C3H8 44 1.96 22.4 22
Ex.10 C2H4 28 1.25 22.4 14 dH2 = Mgaz / MH2 formula 3
faţă de H2 2 0.09 22.4 1
dH2 = Mgaz / 2 formula 3