1 2 3
g/ml ml g 3.Masa soluţiei - ms
Se dă: Se dă: Se cere:
Ex. ρs Vs ms ρs = ms / Vs formula 1
Ex.1 1 200 200
Ex.2     0
Ex.3     0
Ex.4     0
Ex.5     0 Calcule:
Ex.6     0
Ex.7     0 ms = Vs ρs formula 1
Ex.8     0
Ex.9     0
Ex.10     0