1 2 3 4
% g g g P24
Se cere: Se dă: Se cere: Se dă:
Ex. cp ms md mapă 100 g soluţie .cp
Ex.1 25 800 200 600 ms g soluţie..md formula 1
Ex.2 #DIV/0!   0  
Ex.3 #DIV/0!   0   ms g soluţie = md + mapă formula 2
Ex.4 #DIV/0!   0  
Ex.5 #DIV/0!   0   Calcule:
Ex.6 #DIV/0!   0  
Ex.7 #DIV/0!   0   md = ms - mapă formula 2
Ex.8 #DIV/0!   0  
Ex.9 #DIV/0!   0   cp = 100 md / ms formula 1
Ex.10 #DIV/0!   0  
ms > mapă