1 2 3
g/ml ml g 2.Volumul soluţiei - Vs
Se dă: Se cere: Se dă:
Ex. ρs Vs ms ρs = ms / Vs formula 1
Ex.1 1 200 200
Ex.2   #DIV/0!  
Ex.3   #DIV/0!  
Ex.4   #DIV/0!  
Ex.5   #DIV/0!   Calcule:
Ex.6   #DIV/0!  
Ex.7   #DIV/0!   Vs = ms / ρs formula 1
Ex.8   #DIV/0!  
Ex.9   #DIV/0!  
Ex.10   #DIV/0!