Curs de iniţiere | Lectia 5 | Editorul de Texte Microsoft Word partea 2

 

 


Bullets And Numbering

 

Dacă dorim să puctăm anumite idei, sau să le indexăm alfanumeric, va trebui să facem următoarele:

 

1.      deschidem Microsoft Word

2.      scriem cel puţin 2 idei pe rânduri diferite

3.      deschidem meniul Format

4.      alegem Bullets and Numbering

 

Header and Footer

Zonele de antet şi subsol, tipice oricărei lucrări redactate, pot fi accesate folosind comanda Header and Footer din meniul View. Se va deschide meniul contextual din figura de mai jos:

·       
Zona de antet (prtea superioară a paginii)

·        Funcţia „numărul paginii”

·        Funcţia dată şi oră

·        Comutare între antet şi subsol

·        Închiderea meniului contextual

 

Inserarea imaginilor

Se face poziţionând cursorul unde urmează să includem o imagine, apoi selectând din meniul Insert opţiunea Picture cu specificarea From File. Din fereastra care se deschide alegem locul şi numele imaginii pe care dorim să o includem la poziţia specificată.

 

Odată cu inserarea unei imagini, prin selectarea ei se lansează meniul contextual următor, care permite modificarea contrastului, luminozităţii respectiv a modului de aranjare a imaginii în cadrul textului