Curs de iniţiere | Lectia 6 | Editorul de calcul tabelar Microsoft Excel

 


Microsoft Excel

Se foloseste pentru crearea, stocarea sau operarea unei baze de date. Uşor de manevrat, integrat in mediul windows este unul din cele mai folosite instrumente de birotică.

Intrarea

Start/Program Files/Micorsoft Excel

Sau folosind icoana corespunzătoare de pe desktop.

Crearea unei baze de date

Vom crea o bază de date care să conţină 3 coloane. Pe coloana A numele unor persoane, pe coloana B media1 iar pe coloana C media3.

 

Pentru a sorta o bază de date, folosim comanda sort din meniul Data. Suntem invitaţi să specificăm câmpul după care se face sortarea. În cazul nostru acest câmp va fi coloana A – respectiv numele persoanelor.

 

            În urma sortării după coloana A, baza de date va arăta ca in figura de mai jos. Următoarea operaţie pe care o vom aplica acestei baze va fi adăugarea unei noi coloane D care va reprezenta media aritmetica a coloanelor B si C.

Facem acest lucru poziţionând cursorul pe coloana D, alegând comanda Function din meniul Insert şi specificând funcţia Average (medie aritmetică). În dialogul care urmează specificăm elementele între care vom face media. În cazul nostru B1 şi C1 (am considerat ca poziţia cursorului era coloana D, rândul 1, adică prima poziţie). În urma acestei operaţii va apărea media celulelor B1 şi C1. Pentru a extinde această proprietate tuturor elementelor de pe coloana D, acţionăm cu mouse-ul punctul de control  al celulei D1 şi deplasăm în jos, ca în figura alăturată: