L.T. "Constantin Brâncusi" Oradea Blog noutati articole documente liceu tehnologic constantin brancusi oradea liceu

November 7, 2007

Scoala mea

Filed under: — admin @ 10:32 am

Grupul Şcolar “Constantin Brâncuşi” – Oradea  a luat fiinţă la 1 septembrie 1996, ca urmare a Legii nr. 2/1976 şi a HCM nr. 1378/1966 privind înfiinţarea liceelor de specialitate, numindu-se Liceul industrial de construcţii civile. Funcţionează în localul de pe str. Karl Marx nr. 33, devenită Menumorut, împreună cu Şcoala Tehnică de Construcţii care s-a înfiinţat în anul 1962.

Scopul liceelor industriale a fost acela de a forma specialişti cu pregătire medie, buni cunoscători ai meseriilor, cu un larg orizont de cultură generală, care să contribuie activ la buna desfăşurare a procesului de producţie, la locul lor de muncă.

În primii ani a funcţionat cu două clase de liceu, mixte, băieţi şi fete cu o durată a ciclului de şcolarizare de cinci ani. Anul şcolar era împărţit în trimestre, cu câte o zi de practică pe săptămână.

Volumul de ore repartizat pe săptămâni a suferit modificări remarcabile în cadrul liceelor de specialitate faţă de liceele de cultură generală. Media orelor pe săptămână a fost de 30-35. Având în vedere faptul că absolvenţii acestor şcoli primesc diplomă de bacalaureat, obiectele de cultură generală au avut aceeaşi pondere caşi obiectele de cultură tehnică. Pentru obiectele de cultură generală manualele şi programele au fost identice cu cele ale liceelor de cultură generală, respectiv teoretice.

De-a lungul anilor şcoala a fost asigurată cu cadrele didactice necesare pentru predarea obiectelor de cultură generală şi de specialitate, în vederea organizării programului de practică atât în şcoală, cât şi în întreprinderi şi puncte de lucru.

La această dată şcoala este încadrată cu 115 cadre didactice, din care 69 profesori, 20 ingineri, 26 maiştri instructori, toţi calificaţi, cu grade didactice şi cu o bogată experienţă la catedră.

Baza materială a şcolii s-a îmbunătăţit an de an, astfel în anul 1968 s-au făcut demersurile necesare pentru prelungirea corpului vechi al şcolii; s-au amenajat terenurile sportive şi s-a construit o sală de sport. În anul 1977 s-a construit corpul “C” cu 12 săli de clasă şi anexele necesare, în anul 1979 s-a dat în folosinţă corpul “D” cu 12 săli de clasă şi anexe, destinat laboratoarelor şi cabinetelor. Paralel cu acestea s-a asigurat din dotări şi din fonduri proprii, dotarea cabinetelor şi laboratoarelor cu materialele necesare.

În acest moment şcoala dispune de 37 săli de clasă, 7 laboratoare (3 fizică, 2 chimie, 1 biologie, 1 electrotehnică), 3 cabinete de informatică, 2 de matematică, 3 de română, 1 de ştiinţe sociale, 2 de istorie, 1 de geografie, 3 de limbi moderne, la care se adaugă cabinetele de specialitate 9, biblioteca cu 15000 volume, sălile specializate, sala de festivităţi, secretariat, birouri, 3 ateliere şcoală, 2 săli de sport.

Pe lângă preocupările amintite o atenţie deosebită s-a acordat confruntărilor elevilor noştri în cadrul olimpiadelor şcolare unde am obţinut premii şi menţiuni mai ales la limba latină, istorie, geografie, filosofie, limba română, limbi moderne.

Concursurile pe meserii au adus şcolii cele mai multe premii, evidenţiind o bună pregătire teoretică. De la prima ediţie din 1973 şi 1974, când elevii noştri au luat premiul I şi până în 1998, an de an palmaresul acestora a crescut.

La ediţiile următoare situaţia s-a prezentat astfel:

– 1976, Târgu-Mureş premiul I – 3 elevi, II – 4 elevi, III – 2 elevi

– 1977, Constanţa toţi cei 6 participanţi au fost premiaţi

– 1989, Focşani, premiul I – 3 elevi şi marele premiu “Brăţara de aur” la profil construcţii

– la Baia Mare, Reşiţa, Cluj, Suceava, Deva elevii noştri au avut rezulate frumoase.

– în 1994 elevul Morong Gheorghe a obţinut premiul I la construcţii, fiind recompensat de Ministerul Învăţământului cu o excursie în SUA; elevii Duma Adrian – instalaţii şi Szabo Robert au beneficiat de o excursie în Elveţia.

Şcoala este finanţată de la bugetul local în proporţie de 70%. În afara acestor fonduri şcoala mai realizează sume importante din autofinanţare executând prestări de servicii în colaborare cu firme de specialitate din municipiul Oradea şi din staţiunile balneare învecinate Băile Felix şi Băile 1 Mai, renumite pentru apele lor termale şi bazele de tratament.

Cele mai multe prestaţii se realizează în domeniul construcţiilor, a instalaţiilor de termoficare, sanitare şi electrice.

Reparaţiile curente din cadrul şcolii – zugrăveli, vopsitorii, reparaţii la instalaţiile sanitare şi de încălzire – le realizăm cu forţe proprii, elevi, maiştri instructori, în cadrul practicii de specialitate.

Sumele realizate în acest mod, completează necesarul de 30% neacoperit din bugetul local.

Este un centru de execuţie bugetară dintre cele mai mari din judeţ alcătuit din: Grupul Şcolar “Constantin Brâncuşi”, şcolile cu clasele I-VIII “Dacia”, “Decebal” Oradea, Vârciorog, Fâsca, Serghiş, Ineu, Boteaz şi Husasău şi şase grădiniţe din mediul rural. Anual prin centrul de execuţie bugetar se rulează aproximativ 6 miliarde credite asigurate de bugetul de stat şi 1,5 miliarde credite asigurate de Primăria municipiului Oradea.

Sistemul de notare, folosit ca etalon în aprecierea gradului de însuşire a cunoştinţelor şi de clasificare a elevilor în ansamblul clasei a fost acelaşi ca la liceele de cultură generală.

Verificarea cunoştinţelor elevilor în cadrul examenelor a fost prilejuită de mai multe examene, începând cu cel de admitere, care s-a menţinut până în anul 1973/1974, când s-a trecut la generalizarea primei trepte de liceu.

Examenul de bacalaureat a constat din susţinerea unui proiect (parte teoretică, parte practică şi machetă), literatura română scris şi proba orală pentru cei care au luat nota 4 la scris, matematică scris şi oral şi obiectul de specialitate oral.

Liceul a funcţionat în primii doi ani cu câte două clase: de construcţii şi instalaţii, treptat numărul lor a crescut la 4-6 clase şi s-au adăugat alte specialităţi: materiale de construcţii, drumuri şi poduri, exploatări, întreţineri şi reparaţii auto, arhitectură şi sistematizare, electromecanici pentru utilaje în construcţii, mecanic maşini şi utilaje în construcţii.

UPDATE [IUNIE, 2017]

La 1 septembrie 2013 are loc fuziunea prin absorbție a Colegiului Tehnic ”Dimitrie Leonida” Oradea. În urma fuziunii, oferta educațională a școlii s-a diversificat cu noi calificări profesionale.

ACTIVITATEA DE PERFORMANŢĂ

 Menţionăm rezultatele deosebite pe care le obţinem an de an la olimpiadele școlare la discipline din aria curriculară „Tehnologii”, etapa naţională, domeniul „Construcţii, instalaţii şi lucrări publice”, calificarea profesională „Tehnician desenator pentru construcții și instalații”. În ultimii cinci ani am obținut 9 premii: 3 premii I, un premiu II, un premiu III, 3 mențiuni, un premiu special:
 • anul 2012: Premiul I – Sarca Raul Vasile, clasa a XI-a; Mențiune – Căpuș David, clasa a XIII-a
 • anul 2013: Premiul al III-lea – Ciont Ionuț Vasile, clasa a XII-a
 • anul 2014: Premiul I cu media 10.00 și Premiul special – Olaru David Claudiu, clasa a XI-a
 • anul 2015: Premiul al II-lea – Rohl Daniel, clasa a XII-a; Mențiune – Popa Mihai, clasa a XI-a
 • anul 2016: Premiul I – Cul Emil Andrei, clasa a XI-a; Mențiune – Popa Mihai, clasa a XII-a
 • anul 2017: Locul 10 – Mihoc Paul Silviu, clasa a XII-a

De asemenea, elevii de la învățământul profesional, domeniul „Construcţii, instalaţii şi lucrări publice”, calificarea profesională „Zidar-pietrar-tencuitor” au participat la Concursul interregional „Zidarul priceput”, organizat de Holcim România SA în colaborare cu Colegiul Tehnic „Anghel Saligny” București și au obținut următoarele premii:

 • ediția 2016: Premiul al II-lea – Tiponuț Beniamin, clasa a 10-a B
 • ediția 2017: Premiul I ­– Pașcalău Petru Dorin, clasa a 11-a B; Premiul al II-lea – Miklos Laszlo Levente, clasa a 9-a A; Premiul al III-lea – Horvath Eugen Stelian, clasa a 11-a B

În acest an școlar, elevul Ghiran Mihai Dan din clasa a XI-a a obținut Premiul I la etapa națională a olimpiadei la discipline din aria curriculară „Tehnologii”, domeniul: „Electric, electrotehnic, electromecanic”.

OFERTA EDUCAȚIONALĂ 2017-2018

Urmărind calitatea prin promovarea unui învaţământ modern, desfăşurat într-un climat intern stimulativ atât pentru elevi, cât şi pentru profesori, Colegiul Tehnic „Constantin Brâncuşi” este o şcoală în slujba  comunităţii,  având capacitatea de a funcţiona  ca  o  structură  eficientă şi  echitabilă  pentru toate categoriile elevilor săi, sub deviza ,,Mâine  să  fii  mai  bun  decât  azi!”, respectiv ”Vrem să reînviem tradiția în construcții!”.

Colegiul Tehnic „Constantin Brâncuşi” Oradea este o instituţie de învăţământ cu o tradiţie de 50 de ani, fiind singura școală care asigură tinerilor şi adulţilor din municipiul Oradea şi judeţul Bihor, instruire de specialitate de nivel 3, 4 şi 5 în domeniul construcțiilor și care propune pentru anul școlar 2017-2018 următoarele calificări profesionale: Tehnician desenator pentru construcții și instalații si Tehnician operator procesare text imagine.

UPDATE [martie, 2019]

Începând cu anul școlar 2018-2019, școala funcționează în fosta clădire a Colegiului Tehnic “Transilvania”, care se desființează și de la care preluăm o parte din clase. Astfel, oferta liceului se diversifică, dar și capacitatea de a caza elevi la internatul propriu, respectiv de a servi masa în cantina din incinta liceului.

Din luna februarie 2019, scoala își schimbă numele în Liceul Tehnologic “Constantin Brâncuși”.

 

I

4 Comments »

 1. Nu trece o zi fără să verific ce mai e nou prin şcoală… Mă simt şi acum la fel de emoţionat revăzând imagini din sălile unde acum câţiva ani trăiam alături de colegii mei cei mai frumoşi ani. Sper să revin cât de curând.

  Comment by George Lucaciu — September 20, 2007 @ 9:01 pm

 2. DRAGA doamna BRAD MAGDALENA….va multumesc din suflet pt rabdarea dumneavoastra de aur…. LENGYEL MIHAI… mii de multumiri….multa sanatate

  Comment by lengyel mihai — March 22, 2012 @ 2:34 pm

 3. ce mai conteaza…. dumnezeu sa le dea sanatate… felicitari..sunteti minunati

  Comment by lengyel mihai — March 22, 2012 @ 2:37 pm

 4. Pentru mine este cea mai buna scoala cu cel mai OK profil tehnic.

  Comment by Ovidiu Drobotă — May 29, 2012 @ 10:29 pm

RSS feed for comments on this post. TrackBack URL

Leave a comment

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

Powered by WordPress